Nederlandse Ambassade in Tallinn, Estland

Nieuws

1 t/m 10 van 25

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Minister-president ontvangt beoogd minister van Buitenlandse Zaken

Minister-president Rutte zal op vrijdag 17 oktober a.s. een gesprek voeren met beoogd minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Het betreft het gebruikelijke gesprek met een kandidaat-bewindspersoon.

2 Prinsjesdag

Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) overhandigt de minister van Financien de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer.

3 Minister Timmermans kandidaat voor hoge EU-functie

EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte op woensdagmiddag bekend wie hij in zijn team wil hebben. Minister Frans Timmermans is daarin zijn eerste vicevoorzitter en rechterhand. Als het Europees Parlement met zijn benoeming akkoord gaat, dan krijgt de minister de portefeuille betere regelgeving, relaties met EU-instellingen, rechtsstatelijkheid en mensenrechten. Minister-president Rutte: ‘Ik ben erg blij met deze belangrijke positie voor Frans Timmermans in de Europese Commissie.’

4 Vliegramp Oekraïne

Nederland is diep geschokt door de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17. Wij treuren om iedereen aan boord, waar zij ook vandaan kwamen. Wij leven mee met al hun dierbaren, vrienden, collega’s en bekenden. De Nederlandse regering doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor de nabestaanden. Nederland maakt zich sterk voor een internationaal onafhankelijk en transparant onderzoek en roept alle betrokken partijen op hier directe en volledige medewerking aan te verlenen.

5 Rechtsstatelijkheid Seminar 11 Juni

Woensdag 11 juni organiseerden de ambassades van Finland, Duitsland, Denemarken en Nederland, in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Estland, een seminar over rechtsstatelijkheid in de Europese Unie. Eerder vonden er al soortgelijke seminars plaats in Riga en Vilnius.

6 Freedom Online Conferentie 2014 – 28 en 29 april Tallinn, Estland

Het internet is de stuwende kracht achter veel wereldwijde ontwikkelingen in de 21e eeuw. Het internet is een manier om informatie te delen, kennis te vergaren, zaken te doen, voor e-governance en ontwikkeling. Het brengt meer dan 2,5 miljard mensen van over de hele wereld samen. Het wereldwijde gebruik van het internet stijgt nog steeds. Het Istanbul Program of Action for Least Developed Countries heeft als streven dat iedereen in 2020 toegang moet hebben tot het internet en een van de voorgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen is het recht op informatie en inzicht in gegevens van de overheid. Alle internetgebruikers hebben recht op vrijheid van expressie en andere mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De laatste jaren zijn steeds meer vragen gerezen over welke richting het internet op gaat, en hoe en door wie het internet moet worden gereguleerd.

7 Verkiezingen Europees Parlement 2014: Nederlanders stemmen vanuit het buitenland

Bent u Nederlander, woont u (tijdelijk) buiten Nederland en wilt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement? Dat kan. U moet zich dan voor 10 april 2014 registreren als kiezer.

8 Resultaat NSS 2014: wereld weer stap veiliger

De wereld wordt weer veiliger. Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS 2014) in Den Haag (Nederland) hebben 58 wereldleiders concrete afspraken gemaakt om te voorkomen dat terroristen nucleair materiaal in handen krijgen waarmee zij een kernwapen zouden kunnen maken. De kans op een nucleaire aanslag - of het dreigen daarmee - wordt zo weer kleiner.

9 Europees politiek akkoord nodig na verkiezingen

‘Europa moet met zijn tijd mee’. Dit zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vanavond in zijn Europa-speech in Rotterdam. De minister wil na de Europese verkiezingen in mei een politiek akkoord tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Daarin moet worden vastgelegd wat Europa de komende vijf jaar doet en wat het overlaat aan de lidstaten. De EU moet zich wat de minister betreft concentreren op hoofdzaken, bijzaken afstoten en helpen met verteren van de grote veranderingen die de EU heeft ondergaan.

10 Nederlandse ambassadeurs allemaal even terug naar huis

Alle Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij internationale instellingen zijn deze week in Den Haag om de klokken gelijk te zetten op het gebied van de Nederlandse diplomatie. Tijdens de zogeheten Ambassadeursconferentie halen de ambassadeurs de contacten aan met de politiek, het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties in Nederland.