Nederlandse Ambassade in Tallinn, Estland

Nieuws

1 t/m 10 van 29

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015)

Op 16 en 17 april 2015 is Nederland gastheer van de Global Conference on CyberSpace 2015 (GCCS2015). De GCCS2015 gaat over de uitdagingen en kansen die verdergaande digitalisering nu en in de toekomst biedt. De conferentie is in Den Haag.

2 Nationale Herdenking MH17

In Amsterdam vindt op maandag 10 november de nationale herdenkingsbijeenkomst van de ramp met vlucht MH17 plaats. De herdenking is alleen toegankelijk voor genodigden. Dit zijn nabestaanden van slachtoffers en betrokkenen bij de vliegramp.

3 Nederland in Mensenrechtenraad Verenigde Naties

Het Koninkrijk der Nederlanden is vandaag in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) voor de periode van 2015-2017 gekozen in de Mensenrechtenraad. Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) juicht het Nederlandse lidmaatschap toe: ‘Dit onderstreept het belang dat Nederland hecht aan mensenrechten, overal ter wereld.’

4 Bert Koenders benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken

Koning Willem-Alexander heeft Bert Koenders benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Op vrijdag 17 oktober 2014 is hij op Paleis Noordeinde door de Koning beëdigd.

5 Minister-president ontvangt beoogd minister van Buitenlandse Zaken

Minister-president Rutte zal op vrijdag 17 oktober a.s. een gesprek voeren met beoogd minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Het betreft het gebruikelijke gesprek met een kandidaat-bewindspersoon.

6 Prinsjesdag

Op de derde dinsdag in september (Prinsjesdag) overhandigt de minister van Financien de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer.

7 Minister Timmermans kandidaat voor hoge EU-functie

EU-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maakte op woensdagmiddag bekend wie hij in zijn team wil hebben. Minister Frans Timmermans is daarin zijn eerste vicevoorzitter en rechterhand. Als het Europees Parlement met zijn benoeming akkoord gaat, dan krijgt de minister de portefeuille betere regelgeving, relaties met EU-instellingen, rechtsstatelijkheid en mensenrechten. Minister-president Rutte: ‘Ik ben erg blij met deze belangrijke positie voor Frans Timmermans in de Europese Commissie.’

8 Vliegramp Oekraïne

Nederland is diep geschokt door de verschrikkelijke ramp met vlucht MH17. Wij treuren om iedereen aan boord, waar zij ook vandaan kwamen. Wij leven mee met al hun dierbaren, vrienden, collega’s en bekenden. De Nederlandse regering doet er alles aan om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen voor de nabestaanden. Nederland maakt zich sterk voor een internationaal onafhankelijk en transparant onderzoek en roept alle betrokken partijen op hier directe en volledige medewerking aan te verlenen.

9 Rechtsstatelijkheid Seminar 11 Juni

Woensdag 11 juni organiseerden de ambassades van Finland, Duitsland, Denemarken en Nederland, in samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Estland, een seminar over rechtsstatelijkheid in de Europese Unie. Eerder vonden er al soortgelijke seminars plaats in Riga en Vilnius.

10 Freedom Online Conferentie 2014 – 28 en 29 april Tallinn, Estland

Het internet is de stuwende kracht achter veel wereldwijde ontwikkelingen in de 21e eeuw. Het internet is een manier om informatie te delen, kennis te vergaren, zaken te doen, voor e-governance en ontwikkeling. Het brengt meer dan 2,5 miljard mensen van over de hele wereld samen. Het wereldwijde gebruik van het internet stijgt nog steeds. Het Istanbul Program of Action for Least Developed Countries heeft als streven dat iedereen in 2020 toegang moet hebben tot het internet en een van de voorgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen is het recht op informatie en inzicht in gegevens van de overheid. Alle internetgebruikers hebben recht op vrijheid van expressie en andere mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De laatste jaren zijn steeds meer vragen gerezen over welke richting het internet op gaat, en hoe en door wie het internet moet worden gereguleerd.