Nederlandse Ambassade in Tallinn, Estland

Nieuws

1 t/m 10 van 20

Verfijnen

Toelichting bij het veld trefwoord

Vul hier een datum in op de volgende manier: DD-MM-YYYY

1 Freedom Online Conferentie 2014 – 28 en 29 april Tallinn, Estland

Het internet is de stuwende kracht achter veel wereldwijde ontwikkelingen in de 21e eeuw. Het internet is een manier om informatie te delen, kennis te vergaren, zaken te doen, voor e-governance en ontwikkeling. Het brengt meer dan 2,5 miljard mensen van over de hele wereld samen. Het wereldwijde gebruik van het internet stijgt nog steeds. Het Istanbul Program of Action for Least Developed Countries heeft als streven dat iedereen in 2020 toegang moet hebben tot het internet en een van de voorgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen is het recht op informatie en inzicht in gegevens van de overheid. Alle internetgebruikers hebben recht op vrijheid van expressie en andere mensenrechten zoals opgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De laatste jaren zijn steeds meer vragen gerezen over welke richting het internet op gaat, en hoe en door wie het internet moet worden gereguleerd.

2 Verkiezingen Europees Parlement 2014: Nederlanders stemmen vanuit het buitenland

Bent u Nederlander, woont u (tijdelijk) buiten Nederland en wilt u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement? Dat kan. U moet zich dan voor 10 april 2014 registreren als kiezer.

3 Resultaat NSS 2014: wereld weer stap veiliger

De wereld wordt weer veiliger. Tijdens de Nuclear Security Summit (NSS 2014) in Den Haag (Nederland) hebben 58 wereldleiders concrete afspraken gemaakt om te voorkomen dat terroristen nucleair materiaal in handen krijgen waarmee zij een kernwapen zouden kunnen maken. De kans op een nucleaire aanslag - of het dreigen daarmee - wordt zo weer kleiner.

4 Europees politiek akkoord nodig na verkiezingen

‘Europa moet met zijn tijd mee’. Dit zei minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vanavond in zijn Europa-speech in Rotterdam. De minister wil na de Europese verkiezingen in mei een politiek akkoord tussen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Daarin moet worden vastgelegd wat Europa de komende vijf jaar doet en wat het overlaat aan de lidstaten. De EU moet zich wat de minister betreft concentreren op hoofdzaken, bijzaken afstoten en helpen met verteren van de grote veranderingen die de EU heeft ondergaan.

5 Nederlandse ambassadeurs allemaal even terug naar huis

Alle Nederlandse ambassadeurs, consuls-generaal en permanente vertegenwoordigers bij internationale instellingen zijn deze week in Den Haag om de klokken gelijk te zetten op het gebied van de Nederlandse diplomatie. Tijdens de zogeheten Ambassadeursconferentie halen de ambassadeurs de contacten aan met de politiek, het bedrijfsleven en met maatschappelijke organisaties in Nederland.

6 Nieuwe paspoorten en id-kaarten volwassenen 10 jaar geldig

Vanaf 9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen 10 jaar geldig. Voor personen jonger dan 18 jaar behouden deze documenten de geldigheidsduur van vijf jaar. De nieuwe tarieven voor reisdocumenten en identiteitskaarten zullen ingaan op dezelfde datum.

7 Langere doorlooptijden reisdocumenten in januari 2014

Aanvragers van Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten moeten in de eerste 3 weken van januari rekening houden met langere doorlooptijden en met beperkte mogelijkheden voor het maken van een afspraak.

8 Mandela krijgt groot respect en diep medeleven

Minister-president Mark Rutte noemt het overlijden van Nelson Mandela ‘een moment om stil van te worden en dankbaar terug te kijken'.

9 Vraag uw reisdocument aan op Schiphol!

Bent u Nederlander, woont u in het buitenland en brengt u de feestdagen door in Nederland? Dan kunt u ook in Nederland een nieuw reisdocument aanvragen.

10 Begroting Buitenlandse zaken staat in het teken van flinke bezuinigingen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat de komende jaren voor een flinke bezuinigingsopgave, in 2018 moet het budget met een kwart zijn gereduceerd. Het komende jaar worden daarvoor de eerste stappen gezet.